TELEWIZJA DOZOROWA IP

- instalacje systemów telewizji dozorowej IP (rejestrator cyfrowy IP lub serwer IP, kamery IP),
- integracja kamer IP w jeden system z różnych lokalizacji.