SYSTEMY ALARMOWE

Systemy alarmowe możemy podzielić na: przewodowe i bezprzewodowe. Okablowanie do systemów przewodowych wykonuje się pod tynkiem lub w listwach elektroinstalacyjnych. O ile ten drugi sposób w pomieszczeniach biurowych, czy przemysłowych jest jak najbardziej akceptowalny, o tyle w budynkach mieszkalnych jest to sposób delikatnie mówiąc mało estetyczny. W związku z tym przewody należy układać przed tynkami, a jeżeli tynki już zostały wykonane należy liczyć się z potrzebą bruzdowania ścian w celu ukrycia przewodów.Jeżeli jednak pomieszczenia są w pełni wykończone zalecamy wykonanie systemu alarmowego bezprzewodowego, niestety należy liczyć się z tym, że taki system będzie nieco droższy.
 

Systemy przewodowe - Głównym elementem tego systemu jest manipulator (musi być zainstalowany przynajmniej jeden), który odpowiada za komunikację z centralą alarmową. Za jego pomocą użytkownik może uzbrajać i rozbrajać alarm, przeglądać zdarzenia, które zostały zapisane w pamięci centrali alarmowej. Instalatorowi zaś służy do programowania centrali alarmowej. Możemy wyróżnić dwa rodzaje manipulatorów: z wyświetlaczem LCD  (duża funkcjonalność - wyświetlanie  komunikatów tekstowych na wyświetlaczu o stanie alarmu i ewentualnych usterkach) lub LED (brak wyświetlacza - odczyt komunikatów odbywa się za pomocą zapalających się diod lub klawiszy numerycznych) . Jeżeli system składa się z więcej niż jednego manipulatora możemy stosować je równolegle. Następnym krokiem jest dobór płyty centrali alarmowej w zależności od wielkości obiektu (ilości czujników podłączonych do centrali). Płyta centrali wraz z obudową i akumulatorem (do podtrzymania działania systemu w momencie braku zasilania sieciowego) powinna być usytuowana w miejscu mało dostępnym, w pomieszczeniu chronionym przez czujnik.

 

Możemy wyróżnić następujące czujniki ochrony wewnętrznej:

 
  • czujnik ruchu - reagują na ruch wykryty w pomieszczeniu. One z kolei dzielą się na: czujniki podczerwieni - najpopularniejsze czujniki stosowane w instalacjach alarmowych - można w nich wyróżnić czujniki typu PET (odporne na zwierzęta), czujniki dualne - połączenie czujnika podczerwieni z czujnikiem mikrofalowym (stosowane w trudnych warunkach pracy - np. kotłownia, piwnica).
  • czujnik magnetyczny - montowany w stolarce okiennej lub drzwiowej.
  • czujniki zbicia szkła - reaguje na dźwięk zbitego szkła (stosuje się je najczęściej w witrynach sklepowych).
  • czujnik zalania wody - stosowany jest w pomieszczeniach, gdzie występuje ryzyko wycieku wody (np. łazienki, kotłownia, kuchnia).
  • czujnik gazu - stosuje się w pomieszczeniach, gdzie występuje ryzyku wycieku gazu. Wyróżnić można czujnik gazu ziemnego (metan), LPG (propan-butan), tlenku węgla (czad), gazów usypiających (tlenku chloroformu).
 

Systemy bezprzewodowe - w przypadku wyboru tej opcji, należy wziąć pod uwagę komunikację centrali z pozostałymi elementami systemu, możliwość rozbudowy o wejścia przewodowe i wielkość systemu. Zalecamy aby sygnalizatory stosowane w tych systemach były urządzeniami przewodowymi  (ze względu na zasilanie).

 

Możemy stosować również czujniki zewnętrzne lub bariery podczerwieni, w celu zabezpieczenia budynku na zewnątrz (działka wokół budynku), lecz przeważnie są to urządzenia przewodowe, ze względu na zasilanie tych urządzeń.

 

Teraz pozostaje nam dobór urządzeń do powiadamiania o alarmie. Podstawowym i najbardziej powszechnym są sygnalizatory, które dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne występują jako sygnalizatory bez własnego zasilania i z własnym zasilaniem (działają nawet w momencie odcięcia przewodu zasilającego). Wewnętrzny jest używany jako dodatkowe źródło dźwięku informujące o alarmie wewnątrz budynku (nie zaleca się stosowania tego typu sygnalizatorów w przypadku przebywania zwierząt w pomieszczeniach dozorowanych). Ostatnim elementem powiadomienia  o alarmie jest moduł GSM, za pomocą którego możemy otrzymywać informację o wywołanym alarmie, załączeniu lub wyłączeniu systemu, braku zasilania sieciowego itp. Jeżeli zastosujemy moduł GSM dwukierunkowy możemy wysyłać określone rozkazy do urządzenia (zdalne załączanie lub wyłączanie alarmu, sterowanie jakimś dowolnym urządzeniem - nie związanym z alarmem np. załączanie pieca grzewczego).